Asya

Tarih Boyunca İstanbul’a Verilen İsimler

Bu konu Asya tarafından 1 sene önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 1 sene önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 10:20

Tarih Boyunca İstanbul’a Verilen İsimler

ince sızım
Tarih Boyunca İstanbul’a Verilen İsimler

Tarih Boyunca İstanbul’a Verilen İsimler

Verilen İsim
Ağrandone
Alexandre (Süryaniler)
Aliyona (Çekler)
Alma Roma (Romalılar)
Almus Roma
Alyana (Çekler)
Anthusa (Lâtinler)
Antoneinia
Antonia (Antonino Caracalla’ya izafeten)
Antonina (MS.196’da)
Antoninia (MS 196’da)
Âsitân (Osmanlılar)
Âsitâne (Osmanlılar)
Âsitâne-i Aliyye (Osmanlılar)
Âsitâne-i Devlet (Osmanlılar)
Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne (Osmanlılar)
Âsitâne-i Pâdişâhî (Osmanlılar)
Âsitâne-i Saadet (Osmanlılar)
Âsitâne-i Saadet-Âşiyan (Osmanlılar)
Âsitâne-i Şâh-ı Cihân (Osmanlılar)
Astanbul
Astanbulin
Atakent (1930’da gerçekleşmeyen teklif!)
Augusta Antononia (Romalılar, 3.yy)
Belde-i Mahruse
Beldetü’l-Tayyibe (Araplar)
Bilâd’i-Selâse (Araplar: “Üç belde”)
Bizantıyye (Araplar)
Bizantion (Bizanslılar)
Bizantium (Lâtinler)
Bozantin
Bulin
Buzantion (Megaralılar)
Buzantiya
Büzantion (Megaralılar)
Byzans
Byzas
Cezâre-i Heft Cebel
Cizant Kağak (Ermeniler)
Constantinople (Fransızlar)
Constantinopoli (İtalyanlar)
Cospoli (Lâtinler/İtalyanlar’dan kısaltma)
Çakdurkan (Moğollar)
Çar’gorod (Ruslar)
Çaregrad
Çargrad (Ruslar: “Çar Şehri”)
Çarigrad
Çezar Kayzer (Doğulular)
Darü’l-Hilâfe
Darü’l-Hilâfetü’l-Âliyye
Darü’l-İslâm (Araplar)
Darü’l-Mülk (Araplar)
Darü’s Saltanatü’l Âliyye (Türkler)
Darü’s Saltanatü’l Seniyye (Türkler)
Darü’s-Sâde
Darü’s-Saltana
Der-Âliyye (Anadolulular)
Dergâh-ı Selâtin
Der-i Devlet
Der-i Devlet-i Âliyye
Der-i Saadet (Türkler)
Dersâdet
Eis Tin Polin (Grekler)
El-Farruk (Araplar)
Escomboli
Esdanbul
Estambol
Estefanye (Finlandiyalılar)
Gosdantnubolis (Ermeniler)
Granduye
Gûlgûle-i Rûm (Rumlar)
Hakanü’l-Bahreyn (Osmanlılar)
Herakliyon (İsveçliler)
Istanbul (Osmanlılar)
İslâmbol (Osmanlılar)
İslâmbul
İstambol (Osmanlılar)
İSTANBUL (Günümüzde)
İstanpol
İstanpolis
İstanpul (Ermeniler)
İstefaniye (Felemenkler)
İstimboli
İstimpol (Ermeniler)
İstinbol (Ermeniler)
İstinbolin (Türkler)
İstinpol
İstinpolin (Grekler)
Kalipolis
Kanaturye (Lehler)
Kayser-i Zemin (Fars/İran)
Konstantin Opol (Avusturyalılar)
Konstantina el Uzmâ
Konstantinîyye (İranlılar)
Konstantinîyye el Mahrusa (Araplar)
Konstantinîyye el Mevkıyye (Araplar)
Konstantinîyye’t-ül Mahrusat-ül Mahmiyye (Araplar)
Konstantinobolis (Ermeniler)
Konstantinopol (Germenler)
Konstantinopol (Fransızlar)
Konstantinopolis (Bizanslılar)
Konstantinu K’alak (Rumlar/Ermeniler)
Konstantinu Polis (Ermeniler)
Konstantinye-i Kûbra (Araplar)
Kospoli (İtalyanlar)
Kostin (Portekizliler)
Kostyantine Grad (Rumlar)
Kostye (Portekizliler)
Kunstantinîye (Araplar)
Kustantıyniyye (Araplar)
Mahmiyye-i İstanbul
Mahrûsa-i İstanbul
Mahrûsa-i Saltanat (Osmanlılar)
Mahrûse (Türkler)
Makarr-ı Saltanat (Osmanlılar)
Makedonya (Lâtinler)
Megapolis
Miklagord (İskandinavlar)
Miklagrad (Vikingler/İskandinavlar: “Mihail’in Şehri)
Nea Roma
Nesa Romes
Nor Harmn (İskandinavlar)
Nor-Hromn (Ermeniler)
Nova Roma (Bizans: 5.yy)
Pây-i Taht (Osmanlılar)
Pây-i Taht-ı Saltanat (Osmanlılar)
Poli (Kafkasyalılar)
Polis (Grekler)
Pozanta
Pozantyam
Roma Konstantinum (Frenkler) –
Roma Nova
Sakalye (Tatarlar)
Secunda Roma (Bizanslılar – MS.330)
Sitanbul
Stanbolu
Stenpolis
Stimbol
Stinpol
Stinpoli
Stinpolis
Sultanü’l-Berreyn (Osmanlılar)
Südde-i Saadet
Südde-i Saltanat
Şehir
Şehr-i Âzâm
Şehr-i Konstantin (Araplar)
Taht-ı Rûm (Hintliler)
Tarigrad (Romenler)
Tekfûriye (Moskovalılar)
Tsargorad (Ruslar)
Tsargorod (Ruslar: “İmparator Şehri”)
Tsargrod (Slavlar)
Tsarigrad (Slavlar)
Urbis İmperiosum
Urbs
Ümmüd’d-Dünyâ (Arablar)
Vezendovar (Macarlar)
Vizantion (Grekler)
Vizendovar (Macarlar)
Vizendovina (Yahudiler)
Vizendoyne (Yahudiler)
Yağfurye (Frenkler)
Yankoviçe (Süryaniler)
Yeditepe (Türkler)
Zavegorod (Ruslar)

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66283 Konu
  • 157 Cevap
  • Son Üye: Netçi Yapı